Vaiko alimentai (Child maintenance) yra finansinė pagalba kai tėvai yra išsiskyrę.

Jie skiriama vaikams, kuriems yra:

 • Iki šešiolikos metų;
 • Iki dvidešimties metų ir studijuojantiems dieniniame skyriuje (A lygio);

Tėvas/motina, kuris negyvena kartu ir nesirūpina vaiku kiekvieną dieną, moka vaiko alimentus motinai/tėvui, kuris gyvena kartu ir rūpinasi vaiku. Vaiko alimentus gali gauti ir seneliai ar globėjas, besirūpinantis vaiku.

Vaiko alimentus galima susitvarkyti per:

 • Vaiko priežiūros tarnybas (Child Maintenance Service);

Šios tarnybos oficialiai yra įpareigotos kaip teikiančios vaikų priežiūros/globos paslaugas. Jos paskaičiuoja bei pačios pasirūpina mokėjimu iš vaiku nesirūpinančio tėvo/motinos. Kai kreipiatės dėl vaiko alimentų, Jums nurodoma kuri organizacija tvarkys Jūsų reikalą.

Kas gali kreiptis?

 • Jei esate tėvas/motina, su kuriuo vaikas gyvena;
 • Tėvas/motina, su kuriuo vaikas negyvena;
 • Senelis/ė ar kitas globėjas vaiko;

Jei vaiku besirūpinantis tėvas/motina gyvena už JK ribų, negalite naudotis aukščiau pateiktomis paslaugomis.

Kaip šios oficialios tarnybos gali Jums padėti?

 • Suranda vaiko tėvą/motiną jei nežinote kur jis/ji gyvena;
 • Išsprendžia visas dėl tėvystės iškilusias problemas (pasirūpina DNR tyrimais);
 • Apskaičiuoja kokie alimentai Jums bus mokami;
 • Pasirūpina, kad alimentai būtų mokami;
 • Perduoda alimentus tiems, kuriems jie būtini;
 • Pasikeitus sąlygoms, peržiūri bei perskaičiuoja alimentus;
 • Jei alimentai nemokami, griebiasi atitinkamų veiksmų;

Kiek visa tai užtrunka? Apie 6-26 savaites, paprastai pirmoji alimentų įmoka padaroma per 6 savaites.

Jei tėvas/motina piktybiškai nemoka alimentų, griebiamasi tam tikrų griežtų veiksmų:

 • Informuojamas tėvo/motinos darbdavys kokia suma bus paima iš atlyginimo. Jei darbdavys nesutinka, jis gali būti iškviestas į teismą;
 • Jei tėvas/motina gauna pašalpas, atitinkama suma gali būti iš jų išskaičiuojama;
 • Įmoka/atitinkama suma gali būti paimta iš banko sąskaitos, tam viršuje paminėtoms tarnyboms nereikia atskiro leidimo;
 • Alimentų nemokantis tėvas/motina gali stoti prieš teismą;
Pasidalinti šiuo įrašu: