AR GALIU SUSIGRĄŽINTI MOKESČIUS KAI DIRBU IŠ NAMŲ KAI DIRBU SAMDOMU DARBUOTOJU (EMPLOYEE) ?

Jei dirbti iš namų kaip samdomas darbuotojas (employee), tam tikrais atvejais tau gali priklausyti mokesčių grąžinimas atskaičiavus su darbu susijusias samdomo darbuotojo (employee) išlaidas.

Savarankiškai dirbantiems darbuotojams (self employed) ir Limited kompanijų direktoriams taikomos kitokios mokesčių lengvatų taisyklės. Šis straipsnis apibūdina tik mokesčių lengvatas už darbą iš namų samdomiems darbuotojams (employees).

Gali kreiptis dėl mokesčių lengvatos kai dirbi iš namų visą darbo savaitę arba dalį darbo savaitės (elektros, šildymo, interneto išlaidos ir pan).

Jeigu anksčiau esi kreipęsis dėl mokesčių lengvatos kai dirbai iš namų dėl koronaviruso (Covid-19), gali būti kad kreiptis dėl šios lengvatos nebegalėsi.

KAS GALI KREIPTIS DĖL MOKESČIŲ LENGVATOS?

Dėl mokesčių lengvatos galima kreiptis jeigu privalai dirbti iš namų, pavyzdžiui, dėl šių priežasčių:

  • Dėl darbo privalai gyventi toli nuo darbo ofiso
  • Darbdavys neturi ofiso

KAS NEGALI KREIPTIS DĖL MOKESČIŲ LENGVATOS?

Dėl mokesčių lengvatos kreiptis negali, jeigu pasirenki dirbti iš namų pats, įskaitant atvejus kai:

  • Darbo kontraktas leidžia dirbti iš namų dalį laiko arba visą laiką
  • Dirbi iš namų dėl Covid-19
  • Darbdavys turi ofisą, bet negali ten kartais nuvykti dirbti, nes ofisas per daug užimtas.

UŽ KOKIAS IŠLAIDAS GALI GAUTI MOKESČIŲ LENGVATĄ?

Lengavatą gali gauti tik už išlaidas susijusias su darbu, tokias kaip:

  • biznio telefono skambučius
  • dujų ir elektros išlaidas tavo darbo vietoje

Lengvatos gauti negali už išlaidas, kurios patiriamos kartu ir bizniui, ir asmeninėms reikmėms, kaip, pavyzdžiui, nuoma ar interneto mokestis.

KOKIO DYDŽIO LENGVATĄ GALIU GAUTI?

Mokesčių lengvata gali būti skaičiuojama vienu iš dviejų būdų:

  • £6 per savaitę nuo 2020 m balandžio 6 d (už ankstesnius mokestinius metus suma yra £4 per savaitę) – šiuo atveju nereikia saugoti įrodymų apie patirtas išlaidas
  • tiksli patirtų darbo išlaidų viršijančių savaitines nustatytas darbo išlaidas suma – tuo atveju privaloma saugoti įrodymus, kaip pvz čekiai, sąskaitos-faktūros ar kontraktai

Mokesčių lengvata bus paskaičiuota pagal mokesčių mokėtojo kategoriją.

Darbuotojas (employee) gali sumažinti savo mokesčius per mokestinius metus iki £62.40 (arba £124.80 jei kategorizuojamas kaip Higher rate tax payer).

JK Mokesčių Inspekcija leidžia pateikti atbuline data mokesčių grąžinimo paraiškas dirbant iš namų (iki 4 metų).

Kviečiame konsultuotis su mūsų buhalterių komanda, padėsime nustatyti ar tau priklauso mokesčių grąžinimas dėl patirtų išlaidų dirbant iš namų. Pirminė konsultacija visada nemokama.

Pasidalinti šiuo įrašu: