Ką daryti jeigu gavote HMRC baudą už pavėluotą deklaracijos (tax return) pateikimą?

Jeigu laiku nepateiksite HMRC savo metinės pajamų deklaracijos (Tax Return), tuomet HMRC jums atsiųs reikalavimą mokėti baudą.

Jeigu deklaraciją vėluosite pateikti 3 mėnesius, gausite £100 baudą. . Kuo ilgiau delsite ir vėluosite pateikti deklaraciją HMRC, tuo didesnės baudos prisidės prie originalios baudos už vėlavimą. Baudą taip pat galite gauti ir už vėlavimą sumokėti mokesčius HMRC. Vėluojant sumokėti baudą ar mokesčius HMRC, gali būti skaičiuojamos palūkanos.

Jeigu turite pateisinamą priežastį kodėl vėlavote pateikti savo metinę deklaraciją (Tax Return), galite pateikti HMRC apeliaciją dėl baudos ar baudų sumažinimo arba atšaukimo.

Apeliaciją HMRC pateikti turite per 30 dienų nuo datos kai HMRC jums skyrė baudą. HMRC turi nuostatus, kokios priežastys įskaitomos kaip pateisinamos priežastys dėl vėlyvo deklaracijos pateikimo. Mūsų HMRC registruoti mokesčių agentai  teikia detalias konsultacijas ir pagalbą apeliuojant HMRC baudą.

Kaip galima pateikti apeliaciją prieš baudą?

  • už vėlyvas deklaracijas nuo 06/04/2015 apeliacijas prieš baudas galima pateikti internetu
  • jeigu apeliacijos negalite pateikti internetu, tai galima padaryti užpildant formą SA370 ir išsiunčiant ją paštu.

Delsiant ilgiau negu tris mėnesius po deklaracijų pateikimo termino, jūsų baudos už vėlavimą gali siekti šimtus ir net tūkstančius svarų. Mūsų mokesčių agentams teko susidurti su atvejais, kai baudos už vėlavimą siekė daugiau negu £3000. 100%  visada verta pasikonsultuoti su profesionalais dėl galimo baudų sumažinimo ar netgi visiško panaikinimo. Mūsų mokesčių agentai su baudų panaikinimu dirba daugiau negu dvyliką metų ir daugeliu atveju baudos yra panaikinamos.

Nedelskite ir nelaukite kol baudos pasieks milžiniškas sumas, susisiekite su mumis jau šiandien.

Pasidalinti šiuo įrašu: