Jei turi būstą JK, kurį išnuomoji, tau reikės susimokėti mokesčius JK.

Daugiau nei 6 mėnesius gyveni už JK ribų? Pagal JK Mokesčių Inspekcijos (HMRC) nustatytas taisykles, esi kategorizuojamas kaip ‚Nerezidentas Būsto Savininkas‘ (Non-resident landlord).

Tie asmenys, kuriems yra priskirtas ‚non-resident‘ statusas ir, kurie išnuomoja jiems priklausantį JK būstą, privalo užsiregistruoti kaip ‚non-resident landlord‘.

Labai dažnai tenka susidūrti su situacijomis, kuomet asmenys, gyvenantys kitoje šalyje ir išnuomojantys jiems priklausantį JK būstą, mano, jog jiems neprivaloma mokėti mokesčius nuo savo išnuomojamo būsto pajamų. Tai yra neteisinga nuomonė ir, pagal JK įstatymus (bei tarpautinių sutarčių teisę), JK turi teisę apmokestinti gautas pajamas iš JK turimo nekilnojamojo turto, net ir tokiais atvejais kai šis turtas yra apmokestinamas ir kitoje šalyje.

HMRC gali susidūrti su kliūtimis, siekiant surasti kitoje šalyje gyvenančius asmenis, kurie nesilaiko JK mokesčių įsipareigojimų. Tokiais atvejais, JK naudoja būdus, jog mokesčiai būtų surinkti prieš būsto nuomos pajamoms pasiekiant savininko banko sąskaitą. Tai vyksta vienu iš šių būdų:

  • Nuomos agentūra turi įsipareigojimą užlaikyti tam tikrą surinktos nuomos dalį kaip mokesčius;
  • Jei būstas išnuomojamas nesinaudojant nuomos agentūros paslaugomis, tuomet būstą besinuomuojantis asmuo gali asmeniškai užlaikyti pajamų mokestį (jei nuomos suma per savaitę siekia daugiau nei £100).

Mokesčiai, kurie buvo užlaikyti nuomos agentūros arba pačio nuomininko, bus išskaičiuojami kai būsto savininkas pateiks savo metinę deklaraciją Tax return.

Būsto savininkas privalo užpildyti metinę deklaraciją Tax Return net ir tuomet kai nėra taikomas joks pajamų mokestis.

Jei esi ne JK gyvenantis asmuo ir išnuomoji savo JK būstą, gali kreiptis, jog nuo nuomos pajamų nebūtų užlaikomas pajamų mokestis. Tą gali atlikti jei:

  • Laiku atnaujinate savo mokesčių informaciją;
  • Niekada neturėjote jokių JK mokesčių įsipareigojimų, arba
  • Nesitikite, jog būsite apmokestinti JK pajamų mokesčiais už tuos metus, kada pateikėte savo paraišką.

Jei atitinki šiuos viršuje išvardintus kriterijus, kaip būsto savininkas turėsi deklaruoti savo nuomos pajamas ir išlaidas kuomet pateiksi savo Metinę deklaraciją Tax Return, taip pat kartu, pateikdamas šią deklaraciją, padengsi ir savo pajamų mokesčius (jei bus reikalinga mokėti mokesčius).

Mūsų buhalterių komanda padės pateikti paraišką, jog jūsų nuo būsto nuomos gautos pajamos nebūtų užlaikomos nuomos agentūros arba nuomininko.

Susisiekite jau dabar  KONTAKTAI

Jei esi nuomininkas, kuris nuomojasi būstą iš būsto savininko, gyvenančio už JK ribų

JK įstatymai nurodo, jog būsto nuomininkas privalo laikytis tam tikrų įsipareigojimų pagal Non Resident Landlord scheme (NRLS). Šie įsipareigojimai taikomi jei:

  • Tiesiogiai mokate nuomą būsto savininkui, kurio įprastinė gyvenamoji vieta yra už JK ribų;
  • Būsto savininkui mokate daugiau nei £100 už nuomą per savaitę;

Jei HMRC specialiai nurodys jums pritaikyti NRLS schemą, privalėsite tai atlikti.

Būsto nuomininkas pagal NRLS schemos taisykles, turi pilną teisę nuskaičiuoti pajamų mokestį nuo nuomos, kuri yra mokama būsto savininkui (arba nuo sumos, kurią yra skolingas būsto savininkui už nuomą). Būsto nuomininkas taip pat turi teisę iš būsto savininko atgauti mokesčius, kuriuos sumokėjo pagal NRLS schemą (jei šie mokesčiai nebuvo nuskaičiuoti nuo mokamos nuomos ir pan).

Jei HMRC susisiekė su nuomininku ir informavo, jog nereikalinga taikyti NRLS schemos taisykles, tuomet nereikia užlaikyti mokesčių nuo nuomos sumos.

Būtina žinoti, jog jei nuomojatės būstą iš savininko, kuris gyvena už JK ribų, ir jums reikalinga pritaikyti NRLS schemą, tuomet privalote užsiregistruoti HMRC.

Mūsų buhalterių komanda padės pateikti šią paraišką.

Jei kaip nuomininkas, privalote laikytis NRLS schemos reikalavimų, jums reikės paskaičiuoti ir užlaikyti pajamų mokestį už būsto savininką, šį mokestį turėsite susimokėti HMRC per 30 dienų pasibaigus nurodytam ketvirčiui. Po to, kai mūsų buhalterių komanda jus užregistruos, iš HMRC gausite specialią formą, kurią reikės užpildyti ir pateikti HMRC kas ketvirtį, paprastai Birželį, Rugsėjį, Gruodį ir Kovą.

Pateikus HMRC nurodytas formas, jums reikės pateikti ir specialų sertifikatą būsto savininkui.

Kokius dokumentus, kaip būsto nuomininkas, privalai saugoti:

  • Įrašai apie mokėtą nuomą (su datomis bei sumomis);
  • Visi susirašinėjimų išrašai su būsto savininku (jei susisiekėte su būsto savininku norint išgauti informaciją apie jo rezidento statusą).
  • Išrašai apie patirtas išlaidas (data, suma, išlaidos aprašymas, Invoice ir kiti išlaidų įrodymai).
Pasidalinti šiuo įrašu: