paskolos uk

Dauguma mažų verslų savininkų įkūria Limited Kompaniją, tačiau turi mažai informacijos apie tai kaip teisingai ją administruoti bei tvarkyti įvairius buhalterinius kompanijos reikalus. Kai esi laisvai samdomas darbuotojas (self employed), buhalterijos tvarkymas yra daug paprastesnis, tačiau, įkūrus Limited kompaniją, privalote žinoti, jog jūs ir Limited kompanija pradedate egzistuoti kaip du skirtingi subjektai. Pats Limited kompanijos įkūrimas nėra sudėtingas procesas, tačiau tai didelė atsakomybė ir papildomų pareigų priėmimas. Šiame straipsnyje pateiksime kokius įsipareigojimus turi kompanijos direktorius, kokias ataskaitas reikalinga pateikti bei kitą svarbią informaciją.

Limited kompanijos pinigai NĖRA tavo pinigai!

Kai dirbate kaip self employed, visos gautos darbo pajamos priklauso jums, nėra didelio skirtumo ar atskirai naudojate bizniui skirtą banko sąskaitą, ar naudojate tą pačią asmeninę banko sąskaitą, pinigais, kurie ateina į jūsų sąskaitą, jus disponuojate kada tik pageidaujate.

Tačiau, kai verslą vykdote per limited kompaniją, ir, kaip minėjome viršuje, kompanija yra atskiras teisiškai įteisintas subjektas, tai reiškia, jog Limited Kompanijoje esantys pinigai priklauso kompanijai. Be abejonės, jei jums priklauso limited kompanija, jums netiesiogiai priklauso ir pinigai, esantys kompanijos banko sąskaitoje, ar kitas kompanijos turimas turtas. Jūs kontroliuojate kaip šie pinigai bus panaudoti, kokia suma bus nuimta ir pan. Būtina žinoti, jog išimant/pervedant kompanijoje esančius pinigus, tai gali būti naudojama šiems tikslams:

  • Atlyginimo išmokėjimas (per PAYE registraciją);
  • Dividendų išmokėjimas;
  • Paskola (Direktorius gali pasiskolinti iš kompanijos, tik būtina žinoti, jog jei paskola bus atitinkamo dydžio, jai gali būti pritaikytas papildomas pajamų mokestis)

Mokesčiai – Korporacijos mokesčiai ir asmeniniai mokesčiai

Įkūriant Limited kompaniją, atsiranda naujas mokestis – Korporacijos mokestis. Korporacijos mokesčiu yra apmokestinamas kompanijos pelnas, šiuo metu korporacijos mokestis yra 19%, šis mokestis privalo būti sumokėtas JK Mokesčių Inspekcijai (HMRC) per 9 mėnesius ir 1 dieną nuo kompanijos finansinio periodo pabaigos.

Mažų, savininko valdomų kompanijų atveju, savininkas paprastai yra atsakingas už kompanijos atlyginimų/išmokų strategiją. Verta pagalvoti kaip tinkamiausia išsimokėti lėšas iš kompanijos, kuo labiau sumažinant ar atidedant korporacijos ar kitus pajamų mokesčius.

Kai sau išsimokate labai didelį atlyginimą, tai ne visada yra efektyvus mokesčių sutaupymo metodas. Papildomai prie jau mokamo pajamų mokesčio (kuris atitinkamai siekia 20% arba 40%) jums reikės sumokėti ir darbuotojo socialinį draudimą, taip pat papildomai kompanija, kaip darbdavys, privalės susimokėti ir darbdavio socialinį draudimą. Be abejones, šie mokesčiai bus traktuojamos kaip kompanijos išlaidos, taigi atitinkamai bus sumažintas korporacijos mokestis.

Pagrindinė alternatyva būtų sau išsimokėti dividendus. Dividendų išmoka NĖRA jūsų kompanijos išlaidos norint sumažinti korporacijos mokestį. Tačiau, dividendų išmokai paprastai netaikomas socialinis draudimas, ir pajamų mokestis yra mažesnis nei apmokestinant atlyginimą (nuo 2022 m balandžio mėn dividendai yra apmokestinti 8.75%, arba 33.75% turint dideles metines pajamas, pirmieji £2,000 nėra apmokestinti jokiu mokesčiu).

Optimaliausias mokesčių sutaupymo metodas yra išsimokėti atlyginimą iki socialinio draudimo nustatytos apmokestinimo ribos ir likusią dalį išsimokėti kaip dividendus.

Reikėtų žinoti, jog esant Limited kompanijos savininkui, jums nebūtina išsidalinti/išsimokėti visą kompanijos gautą pelną. Kai kuri pelno dalis gali būti palikta kompanijoje ir atitinkamai apmokestinta korporacijos mokesčiu.

Akcijos – kas tai yra ir ką jos reiškia

Akcininkas yra ir kompanijos savininkas. Kompanijoje gali būti ir daugiau nei vienas akcininkas, tai reiškia, jog yra keletas tos pačios kompanijos savininkų. Daugiausiai akcijų turintis savininkas paprastai turi ir daugiausiai teisės balsuojant ar išsimokant didesnę sumą dividendų.

Akcijos gali būti kelių tipų: Ordinary shares, Preference shares, Non-voting shares, Redeemable shares. Dažniausiai turimos akcijos yra Ordinary shares, jos turi kompanijos kontrolę ir teisę į didžiąją kompanijos pelno dalį. Ordinary shares akcijos taip pat, deja, yra paskutinės eilėje atgauti pinigus jei kompanija žlunga.

Direktoriaus įsipareigojimai

Jeigu tampate kompanijos direktoriumi, jus įsipareigojate:

  • Veikti tik savo įgaliojimų ribose (kaip yra apibendrinta kompanijos steigimo dokumente ir įstatuose);
  • Veikti siekiant geriausių kompanijos interesų (naudojimasis visomis tuo metu turimomis žiniomis);
  • Vengti interesų konfliktų (jei tai neišvengiama, visa informacija privalo būti atskleista kompanijos valdybai);
  • Negauti paslėpto pelno (apie bet kokią asmeninę naudą, gautą iš Limited kompanijos, privalo būti pranešta);
  • Pasižymėti reikiamais įgūdžiais ir atsakomybe;
  • Atsakingai atlikti visas administracines užduotis, įskaitant ataskaitų pildymą ir pateikimą laiku HMRC ir Companies House;
  • Jei Limited kompanija nepajėgi grąžinti savo skolų, veikti kreditorių labui, kitu atveju, galite tapti asmeniškai atsakingu.

Atsakomybė dėl kompanijos ataskaitų pateikimo

Kaip Limited kompanijos Direktorius, esate atsakingas už laiku ir teisingai paruoštų kompanijos finansinių ataskaitų pateikimą HMRC ir Companies House. Tai NĖRA buhalterio atsakomybė, tai yra Direktoriaus atsakomybė. Mūsų registruota buhalterių komanda padės teisingai ir laiku paruošti visas kompanijos finansines ataskaitas.

Companies House

Limited kompanijos ataskaitos (accounts), atitinkančios Companies Act, privalo per 9 mėnesius nuo finansinio periodo pabaigos, būti pateiktos Companies House. Baudos už pavėluotą ataskaitų pateikimą gali būti nemažos, taigi rekomenduojame nevėluoti ir visada laiku pateikti ataskaitas. Tinkamas buhalteris pasirūpins, jog ataskaitos nevėluotų ir būtų pateiktos laiku.

Jei jūsų Limited kompanija nėra didelė bei apyvarta nėra didelė, paprastai užtenka pateikti supaprastintas kompanijos finansinio periodo ataskaitas.

Kas metus reikalinga pateikti ir administracinį kompanijos informacijos atnaujinimo pareiškimą (confirmation statement). Jame paprastai nurodoma informacija apie kompanijos akcinininkus bei direktorius ir kita su kompanija susijusi informacija.

JK Mokesčių Inspekcija (HMRC)

Pasibaigus Limited kompanijos finansiniam periodui, HMRC privalote pateikti kompanijos ataskaitą (accounts), kartu su Korporacijos mokesčių deklaracija (Corporation tax return) bei Korporacijos mokesčio apskaičiavimu (Corporation tax computation). Šios ataskaitos HMRC privalo būti pateiktos per 12 mėnesių nuo finansinio periodo pabaigos, korporacijos mokesčiai privalo būti sumokėti per 9 mėnesius ir 1 dieną nuo finansinio periodo pabaigos.

Jei Limited kompanija yra registruota PAYE ar VAT, atitinkamai gali reikėti pateikti ir šias ataskaitas.

Dėl išsamesnės informacijos drąsiai kreipkitės į mūsų buhalterių komandą, pirminė konsultacija visada nemokama.

Taupykite savo pinigus

Mūsų konsultantai pasiruošę jums patarti

Pasidalinti šiuo įrašu: