Kuomet jūs ruošiatės auginti vaikutį, jums gali priklausyti :

 • Teisėtai apmokamos motinystės atostogos (Statutory Maternity Leave);
 • Teisėtai paskirtos motinystės išmokos (Statutory Maternity Pay);
 • Apmokamas laikas po gimdymo;
 • Papildoma pagalba iš valstybės.

Kuomet jūs esate įdarbinta kaip samdoma darbuotoja (employed) jūsų, kaip darbuotojo teisės yra apsaugotos kol jūs esate motinystės atostogose. Tai reiškia, jog yra apsaugotos jūsų teisės į:

 • Atlyginimo pakėlimą;
 • Uždirbtas atostogas;
 • Grįžimą atgal į darbą;

Motinystės atostogos paprastai susideda iš 52 savaičių, iš kurių:

 • 26 savaites sudaro pagrindinės motinystės atostogos;
 • 26 savaites sudaro papildomos motinystės atostogos.

Jums neprivaloma pasiimti 52 savaites motinystės atostogų, tačiau privalote pasiimti 2 savaites atostogų po vaikučio gimimo (arba 4 savaites jei dirbate fabrike).

Paprastai anksčiausiai savo motinystės atostogas galite pradėti  11 savaičių prieš vaikučio nustatytą gimimą. Taip pat oficialiai motinystės atostogos prasideda kai:

 • Dieną po to kai įvyko priešlaikinis gimdymas (anksčiau nei nustatyta vaikelio gimimo data);
 • Jei dėl nėštumo sukelto negalavimo esate pasiėmusi biuletenį 4 savaitės prieš atitinkamą savaitę, kada yra nustatyta jūsų vaikelio gimimo data.

Jei norite pakeisti grįžimo į darbą po motinystės atostogų datą, būtina darbdaviui apie tai pranešti bent 8 savaitės prieš.

Teisėtai paskirtos motinystės išmokos mokamos iki 39 savaičių. Jums priklausys:

 • Pirmąsias 6 savaites: 90% jūsų atlyginimo vidurkio (prieš mokesčius);
 • Sekančias 33 savaites: £172.48 arba 90% jūsų vidutinio atlyginimo (pasirenkamas mažesnis);

Motinystės išmokos mokamos taip pat kaip ir jūsų atlyginimas (kas savaitę, arba kas mėnesį). Mokesčiai ir socialinis draudimas bus nuskaičiuoti.

Jūs turite teisę paprašyti savo darbdavio paaiškinti motinystės išmokas. Jei nesutinkate su išmokama suma arba jei jūsų darbdavys nesutinka mokėti, tuomet jums reikia susisiekti su HMRC Mokesčių Inspekcija.

Kas gali gauti motinystės išmokas iš savo darbdavio?

Jums gali jos priklausyti jei:

 • Jūs esate įdarbinta kaip employee (samdoma darbuotoja);
 • Jūs pateikėte teisingą pranešimą apie savo nėštumą (žemiau bus suteikta daugiau informacijos);

Tam, jog galėtumėte pretenduoti į teisiškai paskirtas motinystės išmokas jūs privalote:

 • Uždirbti ne mažiau nei £123 per savaitę;
 • Pateikti teisingą pranešimą apie savo nėštumą;
 • Pateikti įrodymą apie savo nėštumą;
 • Būti nepertraukiamai išdirbusi pas šį darbdavį bent 26 savaites likus 15 savaičių iki nustatyto vaikelio gimimo.

Jums taip pat gali priklausyti motinystės išmokos kai:

 • Vaikelis gimė per anksti;
 • Vaikelis gimė negyvas po 24 jūsų nėštumo savaitės;
 • Vaikelis, po gimdymo, mirė;

Jei darbdavys mano, jog jums nepriklauso motinystės išmokos, jis privalo jums pateikti formą SMP1 su paaiškinimu kodėl jums negali mokėti.

Bent 15 savaičių prieš vaikučio nustatytą gimimo datą praneškite savo darbdaviui apie šią datą bei nuo kada norite pradėti savo motinystės atostogas. Darbdavys gali paprašyti šį prašymą pateikti raštu. Po šio  pranešimo gavimo, jūsų darbdavys privalo per 28 dienas atsakyti bei patvirtinti jūsų motinystės atostogų pradžią bei pabaigą.

Norint pradėti gauti motinystės išmokas jums reikia pranešti darbdaviui nuo kurios datos pradedate savo motinystės atostogas. Kartu su prašymu privalote pateikti ir vaikelio nustatytos gimimo datos įrodymą. Darbdavys per 28 dienas privalo patvirtinti kokias išmokas jūs gausite. Jei darbdavys nuspręs, jog jums nepriklauso motinystės išmokos, jis privalo jums išduoti jau anksčiau paminėtą formą SMP1 per 7 dienas bei paaiškinti sprendimo priežastį.

Kokie įrodymai tinka apie jūsų nustatytą vaikučio gimimo datą:

 • Tai gali būti laiškas iš jūsų gydytojo arba akušerės;
 • Jūsų MATB1 sertifikatas, kurį paprastai išduoda akušerė; šis sertifikatas išduodamas likus apie 20 savaičių iki vaikučio nustatytos gimimo datos.

Jei jums nepriklauso motinystės išmokos, jums gali priklausyti Motinystės pašalpa.

Reikalinga detali konsultacija dėl jūsų motinystės išmokų? Prašome kreiptis į mūsų profesionalią komandą.

Pirminė konsultacija pas mus visuomet nemokama.

Pasidalinti šiuo įrašu: