Ko tikėtis jei socialinės tarnybos įsitraukia į tavo šeimos gyvenimą?

Vietinės valdžios socialinės tarnybos padeda šeimoms bei apsaugo vaikus nuo rizikos juos sužaloti ar kitaip pakenkti (nesvarbu ar ta rizika ateina iš šeimos narių, ar iš kitų asmenų). Pats paramos lygis, kurį teikia socialinės tarnybos, gali skirtis kiekvienoje savivaldybėje, tačiau bet kokiu atveju parama šeimai, kuriai reikalinga pagalba, bus suteikta, ir ši parama skirsis nuo tos, kurią gaunate mokykloje, pas bendrosios praktikos gydytoją ar kitose viešosiose įstaigose.

Kas yra socialinės tarnybos?

Socialinės tarnybos turi įstatymo numatytą valdžią apsaugoti bei pagerinti pažeidžiamų vaikų gyvenimą, bei gali pasiūlyti įvairios paramos ir vaikams, ir jų tėvams. Dažniausiai tokia parama teikiama šeimos aplinkoje, kurią stebi socialinis darbuotojas. Dauguma šeimų nėra nusiteikusios draugiškai ir net pradeda panikuoti kuomet socialinis darbuotojas pradeda lankytis šeimoje, tokį požiūrį paprastai sukuria nuogirdos iš kitų asmenų, arba tiesiog bijoma, jog socialinis darbuotojas paims vaikus iš šeimos namų.
Šios baimės yra natūralios, tačiau turėtumėte žinoti, jog vaikas bus paimtas tik tuo atveju, kuomet bus surinkti aiškūs įrodymai, jog yra rizika dėl stiprios žalos vaikui, taip pat ir tokiu atveju kai bus gautas teismo orderis perimti vaiką iš šeimos.
Socialinės tarnybos turi keletą departamentų, jog būtų užtikrinti skirtingų poreikių patenkinimai. Suaugusiųjų socialinės tarnybos departamentas atsakingas už tai, jog parama būtų teikiama suaugusiesiems bei tiems, kurie turi fizinių ar mokymosi sutrikimų. Jei vaiką prižiūri mama/tėtis, turintis neįgalumą, tuomet jam bus paskirtas prižiūrintis globėjas, taip pat gali būti pasirūpinta, jog atitinkamai būtų pasiruošta, jog šeimos asmenys gautų visą reikiamą pagalbą. Psichinės sveikatos apsauga gali skirti atitinkamus specialistus suaugusiesiems, kurie turi psichinių sutrikimų.
Labai svarbu, jog šie visi skirtingi departamentai, esant reikalui, dirbtų ir bendradarbiautų. Tikslas yra suteikti visokeriopą pagalbą ir paramą šeimai ir jos nariams. Jei yra įtarimų, jog vaikas kenčia, arba jam gali būti pakenkta ateityje, tuomet su šeima pradeda dirbti socialinis darbuotojas, kurį paskiria Vaikų tarnybos departamentas.

Kodėl socialinės tarnybos gali įsitraukti į jūsų šeimos gyvenimą?

 • Šeima gali pati paprašyti paramos pati, pvz. dėl išgyvenamo streso šeimoje, ar vaikui reikalingos papildomos pagalbos. Mokytoja bei bendrosios pagalbos gydytojas (GP) taip pat gali išsiųsti prašymą paskirti socialinį darbuotoją;
 • Vaikų bei suaugusiųjų socialinės tarnybos gali padėti tėvams bei giminaičiams, kurie yra neįgalūs ar rūpinasi neįgaliais vaikais, įskaitant ir tai, jog gali suteikti „trumpą poilsį“ nuo namuose esančių rūpesčių ir padėti buityje bei priežiūroje;
 • Socialinės tarnybos gali būti įtrauktos į šeimos gyvenimą, kuomet yra susirūpinta dėl vaiko apsaugos, įskaitant ir tuos atvejus kai du suaugę asmenys smurtauja vienas prieš kitus, tačiau tai matantis vaikas yra įvardijamas kaip nukentėjęs;
 • Tėvai gali paprašyti, jog vaikas laikinai apsigyventų pas globėjus ar būtų paskirtas vietinis globėjas, dėl vaiko sudėtingo elgesio, arba tam, jog būtų suteikta trumpa pertrauka poilsiui, ypač kai išgyvenamas stresas;
 • Vaikai gali skubiai būti paimti iš šeimos, nes įsikišo policija, arba buvo išduotas teismo orderis. Tokiais atvejais, su šeima taip pat dirba socialiniai darbuotojai;
 • Tuo metu kai prašoma, jog vaikas būtų įvaikintas, kartais tai gali įvykti tėvų noru, tačiau dažniausiai tai vyksta kuomet vaikas jau yra paimtas iš šeimos laikinai globai (jau gyvena pas globėjus);
 • Tam, jog būtų suteikta pagalba šeimoms, kurios gali paveikti ir vaikus, bei suteikti visą įmanomą bendruomenės teikiamą pagalbą bei paramą.

Nukreipimas į socialines tarnybas

Nukreipimas, prašymas socialinių tarnybų atkreipti dėmesį į šeimą, gali įvykti keliais būdais. Galite patys paprašyti socialinės tarnybos pagalbos, paskambindami į vietinės savivaldybės skyrių. Nukreipimas dėl socialinių tarnybų įsikišimo gali įvykti ir dėl specialistų, kurie dirba su šeima, pastebėjimų bei susirūpinimo (mokytojai, gydytojais, sveikatos vizitoriai ir kt). Jei yra įtarimų, jog vaikui buvo pakenkta arba jis yra neprižiūrėtas, tuomet specialistai, šeimos nariai ar netgi kiti asmenys gali kreiptis į socialines tarnybas, policiją arba kitas susijusias institucijas, jog būtų atliktas tyrimas ir suteikta pagalba.
Jei suaugusiųjų ar vaikų socialinės tarnybos įsitraukia į šeimos gyvenimą, tačiau nesate tikri ko galite tikėtis, šios tarnybos privalo pateikti numatytas gaires, procedūras bei kitą svarbią informaciją apie numatomą darbą bei paramą šeimai. Kiekvienas socialinės tarnybos departamentas turi atitinkamus informacinius bukletus, žurnalus ar knygeles, kuriose yra aprašytos visos būtiniausios procedūros.
Mūsų vertėjai padės susiorientuoti šiuose dokumentuose bei suteikti detalią konsultaciją kaip vyks bendravimas tarp jūsų ir socialinių tarnybų.
Jei socialinių tarnybų departamentas įtaria, jog vaikui gali būti pakenkta arba jam reikalinga pagalba, tuomet tai yra jų pareiga ištirti situaciją bei nurodyti kokie veiksmai bus būtini norint apsaugoti vaiką bei jo gerovę. Labai svarbu, jog bendradarbiautumėte ir dirbtumėte kartu su šiomis socialinėmis tarnybomis.
Jei socialinės tarnybos susisiekė su Jumis ir pranešė, jog bus vykdomas tyrimas, svarbiausia yra nepanikuoti. Natūralu, jog pats pirmasis jausmas bus panika bei baimė, tačiau socialinės tarnybos privalo informuoti būtent kokie veiksmai bus atliekami, kaip vyks procesas, taip pat suteikti informacijos Jums kaip Jūs galėtumėte prie to prisidėti ir pan. Socialinės tarnybos gali paskambinti ar atsiųsti laišką su informacija, jog pradedamas pradinis tyrimas (ne visais atvejais apie tai bus pranešta). Šis tyrimas turėtų būti užbaigtas per atitinkamą dienų skaičių ir Jūs būsite informuoti apie tai kiek laiko šis tyrimas truks. Dažniausiai toks tyrimas užsibaigia tuo, jog yra nustatoma kokia pagalba ir parama bus teikiama šeimai, be abejo, su Jūsų sutikimu.

Kas tai yra socialinės tarnybos Apsaugos planas pagal 47 Skyrių (Section 47)?

Jei yra susirūpinta dėl vaiko saugumo bei gerovės, socialinės tarnybos gali atlikti tolimesnį tyrimą vadovaujantis Apsaugos planu pagal 47 Skyrių numatytais principais. Tai reiškia, jog bus atliktas pilnas tyrimas, nes yra pagrįstų įrodymų, jog vaikas gyvena namuose, kuriuose gali nukentėti.
Jei Jums bus pasakyta, jog yra numatytas tyrimas pagal Apsaugos plano 47 Skyrių, jokiu būdu nepanikuokite. Tai yra tam, jog būtų nustatyta ar patenkinami vaiko poreikiai. Šiuo tyrimu taip pat bus nuspręsta dėl tolimesnių veiksmų vaiko saugumui ir gerovei užtikrinti.
Jūs būsite apklausti, taip pat bus susitinkama su vaiku, ir priklausomai nuo jo amžiaus vaikas gali būti formaliai apklaustas be tėvų dalyvavimo kartu. Socialinės tarnybos gali paprašyti, jog Jūs ir vyresnio amžiaus vaikas būtų mediciniškai apžiūrėti bendrosios praktikos gydytojo (GP). Socialinės tarnybos turi atkreipti dėmesį į vaiko norus bei jausmus kuomet bus priimtas sprendimas kokių veiksmų reikėtų griebtis pagal Apsaugos plano 47 Skyrių. Visa kita svarbi informacija bus surinkta iš mokyklos, gydytojų ar kitų įstaigų.
Pasibaigus tyrimui, socialinės tarnybos praneš apie rezultatus. Neradus priežasties susirūpinti vaiko gerove bei saugumu, tolimesnių veiksmų nebus griebtasi. Jei bus nustatyta, jog vaikui buvo pakenkta, arba yra rizika pakenkti, tuomet bus suorganizuota Vaiko Apsaugos konferencija.

Vaiko Apsaugos konferencija

Ši konferencija tai yra susitikimas, padėsiantis kiekvienam atliekančiam tyrimą prieiti prie susijusios informacijos bei sudaryti planą kaip bus užtikrintas vaiko saugumas bei gerovė. Dažniausiai tėvai bei globėjai yra kviečiami dalyvauti šioje konferencijoje bei kartu pasikviesti asmenį, kuris juos parems, ar netgi teisinį atstovą.
Šios konferencijos metu bus nuspręsta ar vaikui gali būti pakenkta, ir ar bus numatytas formalus Vaiko Apsaugos planas. Jeigu būtų nuspręsta taip, jog Vaiko Apsaugos planas yra būtinas, tuomet tėvai bei specialistai gaus konferencijos įrašus bei detalius liudijimus, surinktus iš atitinkamų tarnybų. Jeigu bus nuspręsta, jog formalus Vaiko Apsaugos planas nėra reikalingas, tačiau susirūpinimas dėl vaiko gerovės išliks, gali būti, jog bus priimtas bendras susitarimas tarp tėvų, vyresnio amžiaus vaikų bei specialistų, pagal kurį šeima gaus reikalingą socialinių tarnybų paramą bei pagalbą.
Natūralu, jog būsite susirūpinę dėl to, jog ši Vaiko Apsaugos konferencija yra organizuojama, tačiau pagrindinis šio susitikimo tikslas yra pamatyti kaip visi gali kartu dirbti, jog būtų nustatyta kokios yra šio susitikimo priežastys. Tik teismas gali nurodyti vaiką paimti iš šeimos (atskirti nuo tėvų), ir tai įvyks tik tokiu atveju kai vaikui bus stipriai pakenkta, arba bus rizika stipriai nukentėti.

Socialinių Tarnybų Vaiko Apsaugos Planas

Jei bus nuspręsta nustatyti Vaiko Apsaugos Planą, tuomet vyks Pagrindinės Grupės (Core Group) reguliarūs susitikimai (grupė sudaryta iš šeimos narių bei specialistų), panašūs susitikimai vyks ir paskyrus Šeimos paramos planą. Šių susitikimų tikslas – tėvams, vaikams ir kitiems asmenims peržiūrėti planą ir nuspręsti kaip kiekvienas asmuo dalyvaus šiame plane, kaip padės ir dirbs kartu. Grupės susitikimai bus reguliarūs, jog būtų viskas peržiūrėta ir, jei reikia, pakeistos kai kurios plano detalės. Vaiko Apsaugos planas yra dokumentuojamas ir kaip dokumentas bus pateiktas tėvams, globėjams bei specialistams. Jame bus paminėti šie dalykai:

 • Kokio tipo smurtas ar nepriežiūra buvo padaryti, arba kas gali atsitikti jei paskirtas apsaugos planas bus nesėkmingas;
 • Kas yra vaiko/tėvų pagrindinis darbuotojas (Key worker), kartais gali būti skirtingi pagrindiniai darbuotojai  tėvams. Pagrindinis darbuotojas yra paskiriamas Vietinės valdžios, per jį vyksta visų kitų tarnybų bei specialistų paslaugų bei paramos derinimas/suteikimas vaikui, jaunam asmeniui ar šeimai. Dažniausiai tokiu darbuotoju yra paskiriamas socialinis darbuotojas;
 • Kokie asmenys bus įtraukti į Pagrindinę Grupę;
 • Koks darbas bus atliktas, jog būtų sumažintas susirūpinimas vaiko saugumu;
 • Kokie yra vaiko poreikiai ir kaip jie bus patenkinti;
 • Kokie yra šeimos poreikiai ir kokios paramos reikės;
 • Kada turėtų prasidėti veiksmai, kada bus peržiūrėtas planas, jos nuspręsti ar ir toliau bus reikalinga parama ir pagalba;
 • Kokios yra kiekvieno plane dalyvaujančio asmens pareigos, už ką kiekvienas yra atsakingas;

Plano įrašai bus saugomi tarnybų, kurios dalyvaus susitikime, taip pat juos turės tėvai bei vyresnio amžiaus vaikai. Šis planas nebus viešai skelbiamas ir prie jo priėjimą turės tik su šeima susijusios tarnybos, specialistai ar kiti asmenys, dirbantys su šeima. Naudinga ir rekomenduotina paklausti savo pagrindinio darbuotojo kas žinos apie šį planą.
Yra sunku numatyti kuriam laikui bus skirtas formalus Apsaugos planas. Tai gali būti nuspręsta Vaiko Apsaugos peržiūros susitikimo metu, kuris paprastai vyksta kas šešis mėnesius, tačiau gali būti suorganizuotas ir anksčiau. Šiame susitikime paprastai dalyvauja ir tėvai bei vyresni vaikai, jog galėtų išreikšti savo nuomonę ar jiems planas padeda ir kas galėtų būti pakeista. Tai yra vienas iš dalykų, apie kurį galite pasikalbėti su savo pagrindiniu darbuotoju.
Jei esate susirūpinę, ar įtariate, jog vaikas gali būti žalojamas/skriaudžiamas ar yra rimtai neprižiūrėtas, galite kreiptis į vietinį Vaikų Tarnybų departamentą (Children‘s Services Department), pagalbos liniją NSPCC (tel: 0808 800 5000), policiją, sveikatos apsaugos specialistus ar mokytojus.

Socialinis darbuotojas yra įpareigotas įstatymo reaguoti į bet kokius susirūpinimą dėl vaiko gerovės ar sveikatos keliančius veiksnius. Gavęs informacijos iš mokyklos, gydytojo, policijos, ligoninės ar kitų asmenų, apie minėtus veiksnius, socialinis darbuotojas gali su Jumis susisiekti, norėdamas tai aptarti. Socialinės tarnybos departamentas yra įpareigotas atlikti išsamų tyrimą, vadinamą Pirminiu Įvertinimu, kuriuo siekiama išsiaiškinti, ar susirūpinimą keliantys veiksniai yra pagrįsti, bei nustatyti, kokia pagalba vaikams ar Jums gali būti reikalinga.

Kvalifikuotas socialinis darbuotojas paprastai per 45 dienas surenka kiek įmanoma daugiau informacijos iš Jūsų, Jūsų šeimos ir kitų asmenų, kurie pažįsta Jūsų vaiką. Tai gali būti gydytojas, vaiko mokytojas, mokyklos seselė ar kvalifikuota Sveikatos Vizitorė/Seselė. Surinkus informaciją, ši bus aptarta su Jumis bei Jūsų vaiku.

Renkant informaciją, socialinis darbuotojas paprastai bendrauja su vaiko tėvais ar globėjais, kitais šeimos nariais (jei tai yra būtina) bei pačiu vaiku. Socialinis darbuotojas siekia galimybės individualiai bei asmeniškai pasikalbėti su Jūsų vaiku jei jis yra tinkamo amžiaus ir geba viską suprasti.

Kartais užtenka vieno vizito įsitikinti, jog įtarimai yra nepagrįsti, tačiau dažniausiai atliekamas tolimesnis tyrimas, siekiant suteikti visą tinkamą pagalbą Jums ir Jūsų vaikui.

Baigęs tyrimą, socialinis darbuotojas pateiks Vaiko Įvertinimo ataskaitą, su kuria Jūs turėsite galimybę susipažinti, bus suteikta galimybė pateikti savo komentarus tiems dalykams, su kuriais Jūs nesutinkate. Jums turėtų būti pateikta šios ataskaitos kopija.

Dažnais atvejais socialinis darbuotojas paprašys Jūsų sutikimo dėl informacijos gavimo ir bendravimo su tokiomis įstaigomis kaip GP (bendrosios praktikos gydytoju), mokykla, policija ir pan. Tačiau esant rimtiems įtarimams dėl vaiko saugumo, socialinis darbuotojas gali susisiekti su šiomis įstaigomis ir be Jūsų sutikimo. Pagal JK įstatymą, esant tam tikroms aplinkybėms, asmenims, dirbantiems Vaiko Apsaugos srityje, yra suteikiama teisė dalintis informacija apie Jus ir Jūsų vaiką be Jūsų atskiro sutikimo, jeigu tai yra būtina siekiant užtikrinti vaiko saugumą.

Tikrai suprantama, jog konfidencialios informacijos dalinimas ir gavimas tarp vaiko tėvų ir socialinių darbuotojų gali būti tikrai sudėtingas, tačiau pirmenybė visais atvejais bus teikiama vaikui apsaugoti. Visi su vaiku susiję įrašai turi būti laikomi slaptai, informacija apie vaiką su kitais specialistais dalijamasi tik esant būtinybei, tačiau Jūs ir Jūsų vaikas būsite apie tai informuojami.

Jeigu informacija buvo pasidalinta be Jūsų sutikimo, turite būti informuotas ne tik apie pasidalinimo faktą, bet ir apie rezultatus, t.y. ar kitos įstaigos, dirbančios su Jūsų šeima, turėjo kokių nors įtarimų.

Labiausiai tėvus kankinantis klausimas kai Socialinės Tarnybos pasibeldžia į namus. Dažniausiai vaikas tikrai nebus paimtas iš Jūsų. Labai retai dėl pačio vaiko saugumo jis gali būti iškraustomas kitur, tačiau pirmiausia visuomet stengiamasi suteikti pagalbą bei paramą šeimai siekiant, kad vaikas liktų gyventi kartu.

Tik tuo atveju, jei vaikui gresia rimtas pavojus, jis bus perkeliamas į saugią vietą, kuria gali tapti šeimos artimųjų, draugų, laikinų globėjų ar net vaikų namai. Esant reikalui socialinis darbuotojas pirmiausia prašys Jūsų sutikimo. Tokio sutikimo negavus, Vaiko Socialinė Tarnyba pateiks prašymą teismui, jog būtų išduotas teismo nutartis dėl Vaiko apsaugos.Dažniausiai apie tokį teismo procesą būsite informuotas bei turėsite galimybę pateikti skundą (apeliaciją). Turėtumėte žinoti, jog Vaiko Socialinė Tarnyba gali kreiptis į teismą tuomet kai yra įtarimų dėl vaiko saugumo ir Jūs neleidžiate atskirai socialinam darbuotojui susitikti/pasikalbėti su vaiku.

Yra atvejų kai vaikas pasilieka gyventi šeimos namuose jei asmuo, kuris kelia grėsmę jo saugumui išsikrausto. Tokiai situacijai susiklosčius visada sulauksite papildomos pagalbos iš Vaiko Socialinės tarnybos.

Socialiniai darbuotojai negali paimti vaiko be teismo sutikimo, tokią teisę turi tik policija ir tik trijų dienų laikotarpiui.

Tikėtina, jog Jūsų vaikui bus reikalinga gydytojo apžiūra, tačiau apie tai bus Jums pranešta. Įprastai tėvelių prašoma kartu dalyvauti tokioje apžiūroje. Vizitas pas gydytoją yra privalomas tuomet kai įtariama, jog vaikas yra sužeistas, seksualiai išnaudotas ar kenčia nuo nepriežiūros.

Tai susitikimas, kurio metu su Jūsų šeima dirbančių įstaigų atstovai (mokyklos seselė, mokyklos atstovė, GP, socialinis darbuotojas ir kt) bei policija sprendžia ar vaikui gresia pavojus ir ar bus reikalingas papildomas Vaiko Apsaugos planas.

Jei tyrimo išvados atskleis, jog vaikui gresia pavojus ir Apsaugos planas yra reikalingas tam, jog būtų užkirstas kelias žalai bei užgauliojimams vaiko atžvilgiu, tuomet Vaiko Apsaugos Konferencija bus suorganizuota per tris savaites nuo tokių išvadų pateikimo.

Vykstant tyrimui socialinis darbuotojas ir policijos pareigūnas (jei toks dalyvauja) Jus informuos apie Jūsų teises:

 • Teisė, jog visi specialistai tinkamai su Jumis elgsis;
 • Teisė susipažinti su tyrimo eiga bei numatytais tolimesniais veiksmais;
 • Teisė susipažinti su visais sprendimais;
 • Teisė būti išklausytam ir tai, jog Jūsų nuomonė būtų fiksuojama;
 • Teisė į paramą;
 • Teisė į teisinę konsultaciją;
 • Teisė į konfidencialumą;
 • Teisė turėti vertėją;
 • Teisė apskųsti netinkamą elgesį;
 • Teisė susipažinti su socialinių darbuotojų paruoštomis ataskaitomis bei įvertinimais, taip pat teisė išreikšti pastebėjimus minėtų ataskaitų atžvilgiu;
 • Vykstant bet kokiam vertinimui bei tyrimui privaloma atsižvelgti į Jūsų rasę, religiją bei kultūrą.

Teisės aktai JK numato, jog bet kokios bausmės, paliekančios žymes, sužeidimus ar traumuojančios vaiką emociškai, yra neteisėtos. Rekomenduojama visiškai nenaudoti jokių fizinių bausmių.

Tačiau tai nereiškia, jog vaikui turėtų būti leidžiama daryti ką jis nori. Tėvai turi ugdyti discipliną, tačiau nenaudojant smurto.

Tyrimai parodė, jog daugelis vaikų, kuriuos tėvai auklėjo su pagarba bei meile, užauga suprasdami kas yra leistina, o kas ne.

Jeigu Jums yra reikalinga bet kokia pagalba auklėjant savo vaiką, kreipkitės į atitinkamas institucijas kuo anksčiau ir nelaukite to momento, kai nebegalėsite valdyti situacijos. Bet kuri savivaldybė (council) suteiks informacijos apie kiekvieną departamentą, kokios paslaugos ir kokia parama galėtų būti Jums suteikta.

Jei abejojate ar galėtumėte gauti kokią nors pagalbą, paramą, Jums reikalinga konsultacija, kreipkitės į mūsų komandą, kuri jau keletą metų bendradarbiauja su JK Socialinėmis Tarnybomis bei suteikia detaliausią bei naudingiausią informaciją.

Pasidalinti šiuo įrašu: