UK STUDENTO VIZA

Jūs galite kreiptis dėl Studento vizos jei jums yra daugiau nei 16 metų ir:

 • Jums buvo pasiūlyta studijų vieta per licenzijuotą studento rėmėją (licensed student sponsor)
 • Turite pakankamai lėšų save išlaikyti ir susimokėti už studijas
 • Galite susikalbėti, rašyti ir skaityti anglų kalba
 • Turite sutikimą iš savo tėvų (jei jums 16 ar 17 metų).

Jei dėl vizos kreipiatės už UK ribų:

 • Anksčiausiai vizos paraišką galite pateikti 6 mėnesiai iki studijų pradžios
 • Paraiškos sprendimą gausite per 3 savaites

Jei dėl vizos kreipiatės esant UK:

 • Anksčiausiai vizos paraišką galite pateikti 3 mėnesiai iki studijų pradžios
 • Paraiška privalo būti pateikti prieš kitos turimos imigracinės vizos galiojimo pabaigą. Studijos turėtų prasidėti per 28 dienas nuo esančios vizos galiojimo pabaigos.
 • Paprastai vizos paraiškos sprendimas ateina per 8 savaites

Kaip ilgai galėsite pasilikti UK, priklausys nuo studijų trukmės ir kokias kitas studijas jau pabaigėte UK. Jei jums 18 ir daugiau metų, o jūsų studijos yra įvertintos kaip aukštesnio lygio, paprastai UK galite likti iki 5 metų. Jei studijos yra įvertintos kaip žemesnės už nustatytą laipsnį, paprastai UK galite pasilikti iki 2 metų.

Galite pasilikti JK ir ilgiau, jei:

 • Patęsite savo vizos galiojimo laiką (pvz, jog galėtumėte tęsti savo studijas JK)
 • Pasikeisite vizą (pvz, keičiate sezoninio darbuotojo vizą į Studento vizą)
 • Pasikeisite vizą į Graduate vizą, kuri leidžia JK pasilikti bent 2 metams po sėkmingai pabaigtų studijų.

Kada galiu atvykti į UK:

 • Jei jūsų studijos trunka 6 ir mažiau mėnesių, atvykti galite ne ilgiau nei 1 savaitė iki studijų pradžios
 • Jei jūsų studijos trunka daugiau nei 6 mėnesiai, atvykti galite ne ilgiau nei 1 mėnesiui iki studijų pradžios.

Jei ant vizos yra nurodyta pradžios data kada galite atvykti į JK, privalote laikytis šios nustatytos datos.

UK Studento vizos mokestis

UK Studento vizos mokestis šiai dienai yra £490, nepriklausomai ar paraišką pateikėte už UK ribų, ar pateikėte paraišką keičiant turimą vizą į Studento vizą.

Sveikatos priežiūros mokestis UK

Pateikus paraišką dėl UK Studento vizos, jums taip pat reikės susimokėti nustatytą Sveikatos priežiūros mokestį.

Sveikatos priežiūros mokesčio sumos dydis priklausys nuo to kuriam laikui yra išduota viza.

Jei viza išduodama metams, mokestis bus £470, jei dviems metams, mokestis bus £940.

Ką gali ir ko negali daryti kol turi UK Studento vizą

Kai turi UK Studento vizą, tu gali:

 • Studijuoti
 • Dirbti kaip Studentų sąjungos pareigūnas

Papildomai tau gali būti leista dirbti, bet tai priklausys nuo to ką studijuoji ir kada bus dirbama (studijų termino laiku, ar ne termino laiku).

Kai turi UK Studento vizą, tu negali:

 • Kreiptis dėl UK pašalpų ar kitų socialinių išmokų, įskaitant ir pensijos gavimą
 • Dirbti kai kuriuos darbus
 • Būti laisvai samdomu darbuotoju (self employed)
 • Mokytis akademijoje arba vietos valdžios finansuojamoje mokykloje (išlaikoma mokykla)

Pateikus paraišką dėl UK Studento vizos ir gavus sėkmingą atsakymą, laiške yra nurodoma ką gali ir ko negali daryti kol turi UK Studento vizą.

 

Tavo UK studijos

 Privalote turėti besąlygišką pasiūlytą vietą studijų kurse su licenzijuotu studentų rėmėju.

Tam, jog galėtumėte tai įrodyti, jūsų švietimo paslaugų teikėjas, kai bus pasiūlyta studijų vieta, atsiųs jums unikalų numerį (kuris vadinasi Confirmation of Acceptance for Studies CAS). Šis CAS numeris jums bus reikalingas prieš teikiant UK Studento vizos paraišką. Būtina žinoti, jog vizos paraiška privalo būti priduota per 6 mėnesius nuo CAS numerio gavimo.

Pateikiame sąrašą kursų, kuriems galioja UK Studento vizos paraiška:

 • Dieninis kursas, kurio metu įgyjamas žemesnis nei kvalifikacinio laipsnio lygis (RQF 3,4 arba 5 lygis) ir su ne mažiau nei 15 valandų per savaitę organizuotų dieninių studijų.
 • Dieninis kursas, kurio metu įgyjama kvalifikacija, kurios laipsnis yra aukštenis (RQF 6, 7 arba 8 lygis)
 • Dieninis kursas (RQF 6, 7 arba 8 lygis), kuris prilygsta JK aukštojo mokslo kursui ir yra pristatomas kaip ilgesnio kurso užsienyje dalis.
 • Neakivaizdinis kursas, kurio metu įgyjama aukštesnė kvalifikacija (RQF 7 arba aukštesnis lygis)
 • Pripažinta pagrindų programa, skirta magistrantūros gydytojams arba odontologams.
 • B2 arba aukštesnio lygio anglų kalbos kursas pagal nustatytus Bendruosius Europos kalbų metmenis

Dėl UK Studento vizos galite kreiptis ir tuomet kai dirbate pilnu etatu Studentų Sąjungos šabo pareigūno pareigose.

Jums taip pat papildomai gali prireikti akademinių technologijų patvirtinimo schemos sertifikato (ATAS certificate) jei studijuojate arba tyrinėjate jautrias temas (RQF 7 ir aukštesnis lygis).

Lėšos išlaikymui ir kita reikalinga finansinė informacija

Kreipiantis dėl UK Studento vizos, privalote turėti pakankamai lėšų save išlaikyti bei susimokėti už studijas.

Kurso mokestis:

Jums reikia turėti pakankamai lėšų susimokėti už vienus akademinius metus. Suma, kurią reikės susimokėti, bus nurodyta ant CAS laiško (Confirmation of Acceptance for Studies).

Jei UK jau praleidote bent 12 mėnesių turint kitą galiojančią vizą, tuomet jums nereikia įrodyti, jog turite pakankamai lėšų padengti kurso mokestį ar save išlaikyti.

Lėšos savęs išlaikymui (finansiniai reikalavimai):

Jums reikės įrodyti, jog turite pakankamai lėšų save išlaikyti (Jei UK jau praleidote bent 12 mėnesių turint kitą galiojančią vizą, tuomet jums nereikia įrodyti, jog turite pakankamai lėšų padengti kurso mokestį ar save išlaikyti).

Kokia suma jums bus reikalinga, priklausys nuo to kur vyks jūsų studijos:

 • £1334 per mėnesį (iki 9 mėn) jei studijos vyks Londone
 • £1023 per mėnesį (iki 9 mėn) jei studijos vyks už Londono ribų

Jūs privalote turėti šią nustatytą sumą bent sekančioms 28 dienoms. Pvz, jei vizos paraišką pateikėte 2021 m sausio 1 dieną, nustatytą sumą savęs išlaikymui privalo būti banko sąskaitoje bent 28 dienos iki 2020 m gruodžio 31 dienos.

Jei naudojate studento paskolą arba kažkas jus finansiškai remia, privalėsite pateikti įrodymus apie tai (paskolos dokumentai, finansiškai remiančio rėmėjo patvirtinimas ir įrodymai).

Šiai dienai, jei esate Lietuvos pilietis ir kreipiatės dėl UK Studento vizos, jums nereikalinga įrodyti, jog turite pakankamai lėšų save išlaikyti. Tačiau vizos paraiškos pareigūnas gali paprašyti tokio įrodymo, apie tai jus informuos Imigracijos pareigūnas po vizos paraiškos pridavimo.

Anglų kalbos žinios kreipiantis dėl UK Studento vizos

Teikiant paraišką vizai gauti, jums reikės įrodyti savo anglų kalbos žinias. Įrodyti anglų kalbos žinias galite vienu iš šių būdų:

 • Išlaikant SELT (Secure English Test) kalbos testą per patvirtintą testų teikėją.
 • Turėti GCSE, A lygį, Škotijos nacionalinės kvalifikacijos 4 arba 5 lygį, Škotijos aukštesniosios arba Advanced Higer anglų kalbos studijų patvirtinimą jei studijas UK mokykloje pradėjote kol jums sukako 18 metų.

Kokie dokumentai reikalingi kreipiantis dėl UK Studento vizos

Kai teikiate paraišką UK Studento vizai gauti, jums reikės pateikti:

 • Pasą arba kitą kelionei naudotą dokumentą
 • CAS laišką iš studijų teikėjo

Jums papildomai taip pat gali reikėti pateikti šiuos dokumentus:

 • Įrodymai, jog turite pakankamai lėšų susimokėti už studijas bei save išlaikyti
 • Galiojantis ATAS sertifikatas
 • Tėvų ar globėjų patvirtinimas (jei jums iki 18 metų)
 • Jūsų ryšio su tėvais ar globėjais patvirtinimas (jei jums iki 18 metų)
 • Tuberkuliozės testo rezultatai
 • Jei gaunate finansinę pagalbą iš finansinio rėmėjo, šio rėmėjo patvirtinimas ir įrodantys dokumentai.
 • Kiti papildomi dokumentai, priklausomi nuo jūsų aplinkybių

Ar galiu atsivežti partnerį/ę ir vaikus jei turiu UK Student vizą?

Jūsų partneris/ė bei vaikai (priklausomi nuo jūsų) gali kartu su jumis atvykti į JK. Tokiu atveju, jums turi galioti šie kriterijai:

 • Esate vyriausybės remiamas studentas, pradedantis kursą, kuris trunka ilgiau nei 6 mėnesius.
 • Esate dieninio kurso studentas antrosios pakopos studijų kursuose (RQF 7 ar aukštesnis lygis), kurie trunka ilgiau nei 9 mėnesius.

Jei jūsų kursas prasidės po 2024 m sausio 1 dienos, tuomet šis kursas privalo būti:

 • Doktorantūros ar kito daktaro laipsnio (RQF 8 lygis)
 • Moksliniais tyrimais pagrįstas aukštasis laipsnis

Jums reikės įrodyti savo ryšius su savo partneriu/e ir vaikais, tai gali būti santuokos liudijimas, gimimo liudijimas, civilinės partnerystės sertifikatas ir pan.

Jūsų partneris/ė bei vaikas privalo taip pat turėti lėšų savęs išlaikymui, suma priklausys nuo to kur vyksta studijos:

 • £845 per mėnesį (iki 9 mėn) jei studijos Londone
 • £680 per mėnesį (iki 9 mėn) jei studijos už Londono ribų

Mūsų komanda dirba su imigracinių dokumentų paraiškomis. Susisiekite ir gaukite pirminę konsultaciją NEMOKAMAI.

Pasidalinti šiuo įrašu: