JK VAIKO PAŠALPA

Jums priklauso Vaiko pašalpa jei auginate vaiką:

 • Iki 16 metų;
 • Nuo 16 iki 20 metų ir vaikas mokosi arba studijuoja.

Tik vienas asmuo gali gauti Vaiko pašalpą (vienas iš tėvų).

Gaunant Vaiko pašalpą, jūs gausite:

 • Kas keturios savaites išmoką už kiekvieną vaiką;
 • Socialinio draudimo kreditus, kurie skaičiuojasi renkant valstybinės pensijos stažą;
 • Socialinio draudimo numerį jūsų vaikui kuomet jam sukaks 16 metų. Nereikia papildomai pildyti atskiros paraiškos.

Kokia Vaiko pašalpos suma man priklauso?

Už pirmąjį vaiką jums priklausys £21.80 per savaitę, už kiekvieną papildomą vaiką priklausys po £14.45 per savaitę.

Vaiko pašalpa paprastai mokama kas 4 savaitės (pirmadieniais arba antradieniais).

Jei esate vieniša motina/tėvas arba gaunate atitinkamas kitas pašalpas, tuomet galite prašyti mokėti Vaiko pašalpą kas savaitę.

Gaunant Vaiko pašalpą iki vaikui sukaks 12 metų,  taip pat automatiškai skaičiuojasi ir socialinio draudimo įnašai, kurie bus užskaityti į jūsų valstybinės pensijos stažą. Tai naudinga tuomet jei tuo pačiu metu nedirbate arba uždirbate minimalią sumą per metus ir kuomet neskaičiuojamas socialinis draudimas. Tačiau, jei jums nereikalingi šie papildomi socialinio draudimo įnašai (pvz uždirbate daugiau nei nustatyta minimali riba), jūs galite perleisti šį socialinį draudimą savo sutuoktiniui arba partneriui. Taip pat yra galimybė perleisti šio socialinio draudimo kreditus ir kitam šeimos nariui jei jie rūpinasi jūsų vaiku (papildomai reikalinga kreiptis dėl Specified Adult Childcare credits).

Jei jūs arba jūsų sutuoktinis/partneris uždirba daugiau nei £50 tūkstančių per metus

Jei jūs arba jūsų sutuoktinis/partneris uždirba daugiau nei £50 tūkstančių per metus, jums gali tekti susimokėti Vaiko pašalpos didesnių pajamų mokestį.

Jei jūs abu su savo sutuoktiniu/partneriu kiekvienas uždirbate daugiau nei £50 tūkstančių per metus, tuomet šį didesnių pajamų mokestį mokės tas, kurio pajamos didesnės.

Jei jūs arba jūsų sutuoktinis/partneris uždirbo daugiau nei £60 tūkstančių per metus, Vaiko pašalpos didesnių pajamų mokestis bus lygiai toks pats kokia buvo išmokėta Vaiko pašalpa per metus. Taigi, gauta Vaiko pašalpa tiesiog turės būti grąžinta atgal per šį mokestį.

Turint tokias aukštas pajamas, yra būtina pildyti atskirą metinę deklaraciją (self assessment), kurioje bus nurodytas šis didesnių pajamų mokestis. Jei esate self employed ir kiekvienais metais pildote deklaracijas, toje pačioje deklaracijoje bus nurodyta ir jūsų gauta Vaiko pašalpa bei mokestis.

Įvaikintas vaikas ar globojamas vaikas

Jei globojate vaiką ir, jei papildomai iš savivaldybės negaunate kitos paramos kaip vaiko globėjas, tuomet taip pat galite kreiptis dėl Vaiko pašalpos išmokos.

Jei įsivaikinote vaiką, galite kreiptis dėl Vaiko pašalpos išmokos.

EU Settlement schema ir Vaiko pašalpa

Jei turite EU Settlement schemos settled (pastovų) statusą, tuomet galite gauti Vaiko pašalpą.

Jei turite EU Settlement schemos pre-settled (laikiną) statusą, jums gali priklausyti Vaiko pašalpa jei:

 • Dirbate ir per paskutinius 3 mėnesius uždirbote ne mažiau nei nustatytas limitas (šiuo metu ne mažiau nei £242 per savaitę).
 • Ieškotės darbo – kol ieškotės darbo, iki 91 dienos kaip Bedarbis, galite gauti Vaiko pašalpą. Turite pateikti įrodymus, jog ieškotės darbo.
 • Turite pakankamai savų lėšų pragyvenimui – pvz turite pakankamai santaupų ir negaunate kitų pašalpų.
 • Studijuojate ir turite pakankamai savų lėšų pragyvenimui
 • Jūs esate ES arba Šveicarijos piliečio šeimos narys, kuris turi pilną teisę gyventi JK: esate tokio piliečio sutuoktinis arba partneris, arba esate nuo šio piliečio priklausomas vaikas (iki 21 metų), arba esate nuo šio piliečio priklausomas tėvas ar senelis.

Jei jūsų vaikas pradeda dirbti arba pradeda gauti atskiras pašalpas

Jus nebegausite Vaiko pašalpos jei jūsų vaikas:

 • Pradės dirbti 24 val ar daugiau per savaitę ir daugiau nebetęs mokslų mokykloje, koledže ar universitete;
 • Pradės dirbti kaip mokinys/pameistrys (apprenticeship);
 • Pradės gauti tokias pašalpas kaip Darbo ir Paramos pašalpa, ar Universalus kreditas.

Kada kreiptis dėl Vaiko pašalpos?

Iš karto kai užregistruojate savo vaiką po gimimo, ar kai vaikas pradeda gyventi su jumis, jus iš karto galite kreiptis dėl Vaiko pašalpos.

Pateikus Vaiko pašalpos paraišką, pats procesas užtrunka apie 16 savaičių (jei neseniai atvykote į JK, gali užtrukti ilgiau). Vaiko pašalpos paraišką galite tvarkyti net 3 mėnesius atbuline data.

Pildant Vaiko pašalpos paraišką būtinai papildomai reikės išsiųsti ir šiuos dokumentus, priklausomai nuo situacijos:

 • Įvaikinimo dokumentai, jei vaikas buvo įvaikintas;
 • Originalus gimimo liudijimas ir vaiko tapatybės dokumentai (pasas arba kitas kelionės dokumentas) jei vaikas gimė už JK ribų;

Originalūs dokumentai paprastai grąžinami per 4 savaites.

Apie kokius pasikeitimus būtina pranešti Vaiko pašalpos skyriui?

Privalote pranešti apie šiuos pasikeitimus:

 • Pasikeitusios šeimyninės aplinkybės (pvz, ištekėjote);
 • Keičiasi vaiko mokyklos ar studijų situacija (pvz, vaikas toliau nebesimoko, nebestudijuoja).

 

Mūsų profesionali komanda dirba su visomis JK pašalpų paraiškomis. Siūlome platų paslaugų pasirinkimą:

 • Pašalpų paraiškos paruošimas ir pateikimas;
 • Pašalpos atnaujinimas, pranešant apie naujas šeimynines, finansines ar kitas aplinkybes;
 • Pašalpų apskaičiavimas – NEMOKAMA pirminė konsultacija, kurios metu sužinosite ar jums priklauso atitinkamos pašalpos;
 • Skambučio paslauga, kurios metu su mūsų konsultanto pagalba galėsite tiesiogiai bendrauti su atitinkamu pašalpos skyriumi.
 • Skundų paraiškos pašalpos skyriui;
 • Pagalba ruošiant apeliacijas.
Pasidalinti šiuo įrašu: