Buhalterinės paslaugos uk

Kas yra VAT Return?

VAT (PVM) yra Pridėtinės vertės mokestis, kurį VAT schemoje registruotos kompanijos arba Sole traders privalo apmokestinti savo prekes ir paslaugas. VAT schemoje privaloma registruotis tuomet, kai apmokestinamų pajamų apyvarta siekia daugiau nei £85,000 (per paskutinius 12 mėnesių, per paskutines 30 dienų, arba numanoma, jog pasieks per sekančias 30 dienų).

VAT Return ataskaitos gali būti pateikiamos kas mėnesį, kas ketvirtį arba vieną kartą metuose. VAT Return ataskaitose paprastai reikalinga informacija apie gautas pajamas (apmokestintas ir neapmokestintas), taip pat informacija apie tiesiogiai su verslu/bizniu susijusias išlaidas, apmokestintas VAT mokesčiu.

VAT Return ataskaitoje yra nurodoma:

  • Bendra pardavimų ir pirkimų/išlaidų vertė (sales and purchases);
  • VAT suma, kurią privalote susimokėti JK Mokesčių Inspekcijai (HMRC), arba
  • VAT suma, kurią galite susigrąžinti iš HMRC.

Ar labai sudėtingas VAT Return ataskaitos užpildymas ir pateikimas?

Jei jūsų verslas nedidelis ir nesudėtingas administruoti, galbūt jums pačiam nebus sunku paruošti ir pateikti VAT Return ataskaitą. Kvalifikuotas buhalteris gali bet kada pateikti detalią konsultaciją bei parinkti tinkamą VAT schemą, kuri bus naudinga jūsų verslui.

Prieš ruošiant VAT Return ataskaitas, reikėtų žinoti šią informaciją:

  • VAT mokesti gali būti skirtingas (Standartinis 20% tarifas pritaikytas daugumai prekių ir paslaugų, sumažintas 5% tarifas pritaikytas kai kurioms prekėms ir paslaugoms, kaip pvz vaikų automobilių kėdutės ar namų energijos kaštai, nulinis 0% tarifas dažniausiai taikomas maisto prekėms, vaikų rūbams, knygoms, viešajam transportui ir pan).
  • VAT, susidaręs dėl pirktų prekių ar paslaugų, ne visada gali būti susigrąžinamas. Susigrąžinti VAT negalite už prekes ir paslaugas, kurios nėra naudojamos biznio tikslams, arba jeigu prekėms ir paslaugoms nebuvo pritaikytas VAT mokestis, arba jeigu jos buvo panaudotos klientų pramogai ar kitoms išlaidoms kurias draudžiama priskaičiuoti VAT grąžinimo sumai).
  • Jei VAT Return ataskaita buvo neteisingai užpildyta, arba nepateikta laiku, galite gauti nemažas baudas.
  • Verslui gali būti pritaikytos skirtingos VAT schemos: Flat rate, Cash accounting, Annual accounting, Retail ir kitos schemos.

Kaip ir kada pateikti VAT Return ataskaitas?

VAT Return ataskaitos privalo būti pateiktos HMRC internetu. Mūsų kvalifikuota buhalterių komanda naudoja HMRC registruotą programą, kuri tiesiogiai pateiks jūsų VAT Return ataskaitą. Susidaręs mokėti VAT mokestis taip pat privalo pasiekti HMRC elektroniniu būdu.

Data, kada reikia pateikti VAT Return ataskaitą ir susimokėti VAT mokestį, yra 1 mėnuo ir 7 dienos po VAT Return ataskaitos periodo pabaigos. Pvz, jeigu jūsų VAT Return ataskaitos periodas yra nuo kovo 1 dienos iki gegužės 31 dienos, tuomet jus privalote paruošti ir pateikti VAT Return ataskaitą ne vėliau nei iki liepos 7 dienos.

Internetu galite užsisakyti priminimus iš HMRC, jog laikas pateikinėti savo VAT Return ataskaitas.

Ar galiu taisyti klaidas prieš tai pateiktoje VAT Return?

Klaidas, susidariusias prieš tai pateiktose VAT Return ataskaitose galite taisyti tuomet jei:

  • Bendra dėl klaidos susidariusi suma yra £10,000 arba mažiau, arba
  • Nuo £10,000 iki £50,000 (bet nesiekia daugiau nei 1% ketvirčio apyvartos).

Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į mūsų kvalifikuotų ir registruotų buhalterių komandą.

Pasidalinti šiuo įrašu: